niedziela, 16 września 2012

UNESCO - Muskauer Park / Park Mużakowski

Krajobrazowy park Hermanna von Pücklera w Bad Muskau, znany po polskiej stronie pod nazwą Parku Mużakowskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej architektury ogrodniczej dziewiętnastego stulecia, to zapewne dlatego 2 lipca 2004 roku wpisany został, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Park rozciąga się wzdłuż granicznej rzeki Nysy Łużyckiej, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Na jego wielkość składa się blisko osiemset hektarów terenu, z czego na ziemi polskiej ponad pięćset. W obrębie historycznego parku zlokalizowane jest graniczne przejście drogowe Łęknica - Bad Muskau. Warto je zobaczyć znajduje się ono bowiem obok Kamienia Księcia Pücklera, a prowadzi przez Most Podwójny, łączący brzegi Nysy Łużyckiej. To tędy można się dostać do niemieckiej części parku, która przetrwała w znacznie lepszym stanie niż ta po stronie polskiej. Wokół tamtejszego Starego i Nowego Zamku oraz Oranżerii zachwycają świetnie utrzymane ogrody.
Park Mużakowski powstał w latach od 1815 do 1845. Jednakże nie wszystkie zamierzenia Pücklera zostały w nim zrealizowane. W 1846 roku właścicielem dóbr mużakowskich i parku został książę Fryderyk Niderlandzki. Zespół parkowy obejmował wówczas tak zwany Park Główny, Park Górski i Park Zdrojowy. Funkcję Inspektora Ogrodów Mużakowskich pełnił uczeń Pücklera Eduard Petzold. Za jego staraniem tereny parkowe zostały znacznie rozbudowane zgodnie z ideą księcia Hermanna. Ostatnimi właścicielami parku, przed drugą wojną światową, byli hrabiowie Von Arnim. Spowodowali oni, że centralna część parku, wzdłuż Nysy Łużyckiej, została objęta ochroną, tworząc tam rezerwat przyrody Park Muskau Twórca unikalnego w skali europejskiej kompleksu parkowego - książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler - zmarł na zamku Branitz, koło Cottbus, 4 lutego 1871 roku, w wieku 86 lat. W 1945 roku, podczas działań wojennych, zniszczona została większość budowli parkowych, ale mimo podzielenia parku już w 1989 roku doprowadzono do podpisania międzynarodowej umowy w sprawie podjęcia wspólnych, polsko-niemieckich, działań na rzecz rekonstrukcji i ochrony Parku Mużakowskiego. 
Pocztówka to efekt prywatnej wymiany z Karoliną (nielotna), która była tak kochana, że oddała mi jeden ze swoich skarbów. Karolina jeszcze nie zwiedzała Parku, ale planuje to uczynić za rok, może wtedy się tam spotkamy, bo i my wybieramy się na tę wycieczkę.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz