piątek, 24 sierpnia 2012

Poranne żurawie

W końcu się doczekałam, na tę jedyną i wyjątkową pocztówkę wydaną w ramach akcji pro ekologicznych – w tym wypadku „Dzika Polska”, przez Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich istot”. Ta organizacja „non profit” to inicjator wielu programów edukacyjnych mających na celu przybliżenie szerszym grupom społecznym zasad ekologicznych. Zbliżenia z naturą i ponownego jej odkrycia. Jak zapisano na odwrocie, żurawie są jednym z naszych największych bogactw przyrodniczych. Ptak ten w Polsce objęty jest ścisłą ochroną. Ciekawe w tym roku na zupełnie niezwiązanym z ekologią przedmiocie, jakim jest „kultura języka” poznałam słówko „klangor” - co oznacza dźwięk wydawany przez te piękne, wysmukłe ptaki o wyprostowanej sylwetce w czasie przelotów. Dźwięk przypomina głos trąbki i słyszalny jest w promieniu kilku kilometrów.
English: Finally I received one of these pro-ecological postcard. In this case „Wild Poland” printed by „Pracownia na rzecz wszystkich istot” association. This organization „non-profit” is initiatior of many educational programs which are made for teaching people rules of ecology, beinge a little closer to nature and rediscovery it. As it's written on the back of card cranes are one of the biggest wealth of nature. This bird in Poland is preservated. Interesting thing is that in this year I learn new word which is „klangor” which represent sound made by cranes during their flight, it reminds sound of the trumpet and is heard in radius of few kilometers.


Warto dodać, że fotografię widoczną na pocztówkę wykonał Artur Tabor i jest to jedno z moich ulubionych zdjęć przyrodniczych, a samą kartkę przesłała mi w lipcu w ramach fav tag`u, moja forumowa koleżanka i moderatorka Anna (ann). Stokrotne dzięki.

English:It has to be added that photography on this card was made by Artur Tabor and it's one of my favourite photography of nature. Postcard was sended to me as a fav tag at July by my friend for forum Anna (ann). Thanks a lot!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz