piątek, 12 października 2012

Inne spojrzenie na rower


Patrząc na ten rower od początku miałam mieszane odczucia, nie jest to bowiem elegancka pocztówka jedna z tych, jakie wybieram zazwyczaj. O nie rower jest w pewien sposób obskurny, a przez wiszące na nim siaty i worki przywodzi na myśl wózki bezdomnych. Zarówno pocztówka jak i sam „rower” to dzieło Andreas`a Slominsji`ego pochodzące z wystawy „Pierwszy krok... w stronę kolekcji zachodniej sztuki współczesnej”. Tę właśnie kartkę w ramach prywatnej wymiany przysłała mi Marta (Ellarta), z Białorusi – ale to nie koniec niespodzianek. Marta nadesłała mi również kopertę z liścikiem i magnesem. Chciałam pokazać wam to cudo, ale dziś światło jest naprawdę złe i zdjęcia słabo wychodzą, a ja niestety nie mam statywu. Tak więc opowiem... a w przyszłości dodam tu coś więcej. 
Zachwycił mnie nie tyle magnes, co ów liścik i koperta, jako że oba te przedmioty zaliczyć można do typowo ekologicznych. Marta (jak napisała mi na wstępie) przeprowadza pełen recycling, tak więc, za materiał na list posłużył stary paragon (zgrabne prawda?), a koperta została ponownie wykorzystana. Ponownie to nie znaczy „na odwal”, Marta naprawdę bardzo się postarała. Wywróciła kopertę na drugą stronę i elegancko posklejała. Przyznam, że bardzo spodobała mi się ta idea i dlatego właśnie chciałam się nią z Wami podzielić.
 
English:
I’ve got mixed feelings about this postcard. It’s not an elegance one which I choose usually. This bike is rough and because of bags hanging at it I’ve got image of homeless people as I watch it. Postcard and a bike are creations made by Adreas Slominsji and are from exhibition “ First step...towards a collection of Western contemporary art”. This postcard was sent by Marta (Ellarta) from Belarus by private exchange. It wasn’t end of suprising events. Marta sent me envelope with short letter and magnet. I wanted to show you that marvel but unfortunately today light is dim and I’m unable to take a good picture of it. Moreover I haven’t got a tripod so it’s impossible to take a photo now. Well now I’ll tell you a story about it and I’ll add here something more in the future.
I was filled with admiration not by the magnet but by letter and envelope because both were “eco” type. Mara (as she written to me at the beginning) is making a complete recycling, so material for a list was a bill and evelope were used again. “Again” doesn’t mean that it was just sended twice. Marta really made an effort because she turned it inside out and glued everything nicely. I admit that I really liked the idea so I wanted tho share it with you.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz