sobota, 1 grudnia 2012

Braslau Lake

Trochę podniszczona, ale w końcu dotarła – pocztówka z wymiany z LadyChe. Na widokówce naprawdę przepiękne miejsce, jezioro Braslau (Park Narodowy). Tutaj niczym w wierszu Miskiewicza „(...)niepewna ili szklana spod twej stopy pod niebo idzie równina iliż też niebo swoje szklane stropy, aż do nóg twoich ugina(...)”.
English: A little demaged but still beautiful card come to me from private swap with LadyChe. On the postcard you can see Braslau Lakes in Vitebsk one of favourite vacations spots of the sender.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz