wtorek, 21 sierpnia 2012

Owocowe Indie

Pocztówka jest w zasadzie odpowiednikiem TYC, który wysłała mi Anaita (anaita_pr) w zamian, za kartkę z życzeniami urodzinowymi dla jej mamy. Przyznam, że bardzo sympatycznie było wypisywać, życzenia dla czyjejś mamy na 47 urodziny. Sprawiło mi to wielką radość i satysfakcję, gdy Anaita napisała, że kartka doszła! Mama Anaity lubi pocztówki zapisane i ostemplowane i nawet niewielkie zniszczenie w czasie podróży dostarcza jej pewnej radości, jak napisała mi Anaita, mama uważa to za w pewnym sensie urocze.
Na pocztówce Mumbai w Indiach i typowy sprzedawca owoców z tego rodzinnego miasta nadawczyni. Ponoć jeszcze do niedawna był to częsty (i jakże przyjemny, nadający kolorytu) widok na ulicach miasta, dziś powoli wypierany zostaje przez sieci handlowe i supermarkety, zupełnie jak u nas...

English: This postcard -in fact is similar to TYC which was sended to me by Anaita (anaita_pr) for sending card with birthday greetings to her mother. I have to admit that it was fun writing wishes for someone's mather for 47 birthdays. I felt a lot of joy and satisfatcion when Anaita has written that she received this card! Anaita's mother likes written postcards with stamps and even little damage during trip is something special for her, according to Anaita her mother thinks that it's kind of cute.
This postcard shows Mumbai in India and typical fruit merchant from Anaita family city. Until rcently it was quite usuall view on city streets but today it's fading away because of supermarkets and malls, almost like here...


Znaczek prosty, to moja kolejna pocztówka z Indii i mam wrażenie, że wszystkie ich znaczki mają ten specyficzny charakter, przytłumione barwy, lekko chropowaty papier – jakby wydano je 60 lat temu, w mniej nowoczesnym świecie.

English: This stamp is pretty simple and it's another one from India and I have an impression that every of those stamps have specific layout those fade colours and a little rough paper as it was printed about 60 years ago not in modern world.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz