czwartek, 30 sierpnia 2012

UNESCO - Taj Mahal

O tak to mój skarb, ale na blogu chętnie się nim z wami podzielę. Pocztówka jest dla mnie rarytasem i jestem z jej powodu bardzo dumna, bo jest po prostu śliczna! Otrzymałam ją na początku sierpnia od Anaity (anaita_pr) jako Tag z oficjalnego forum. Anaita opisuje mauzoleum jako dar Imperatora Shah Jahan `a, dla swej zmarłej żony Mumtaz Mahal, pomnik wiecznej i niekończącej się miłości i choć ten opis jest na pewno prawdziwy, ja chciałam dodać od siebie coś jeszcze. Obiekt został wzniesiony w Agarze, mieście nad rzeką Jamuna (Yamuna) pomiędzy 1631, a 1648 rokiem i stanowi unikalny klejnot sztuki muzułmańskiej na terenie Indii. Jego wykonane z białego marmuru ściany zdobią tysiące kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz dekoracje kaligraficzne z czarnego marmuru. 07 lipca 2007 roku mauzoleum zostało ogłoszone jednym z nowych siedmiu cudów świata, zaś jego wpis na listę UNESCO nastąpił na wiele wcześniej, bo już w roku 1983.
English: That’s my treasure but I’ll share it with you on my blog. This postcard is rare (for me at least) and I’m proud of having it because it’s simply pretty. I received it on beginning of August from Anaita (anaita_pr) as a tag from official forum. Anaita is describing mausoleum as a gift from an Imperator Shah Jahan’s for his deceased wife Mumtaz Mahal, it’s a statue of infinite love and even if that description is true I wanna add something else.
That building was build in Agar, city near Yamuna river between 1631-1648 a. c. and is unique muslim art on India grounds. It’s made of white marble and it has thousands of precious stones and calligraphic ornaments made of black marble. At 07 June of 2007 it was announced as one of the seven wonders of the world. It was on UNESCO list a bit earlier because it has been written on it since 1983.

Na odwrocie ten sam znaczek z motylem, który poprzednio otrzymałam na pocztówce z Indii, nie martwi mnie to jednak szczególnie, bo czuję, że jeszcze będzie okazja pooglądać znaczki z tego orientalnego zakątka świata.
English: On the back of the card there’s the same stamp with butterfly, which I’ve already received from India But I don’t feel disappointed because I’ve got a feeling that I’ll have more opportunities to see other stamps from this oriental peace of world.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz